Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Czeladniczy czy Kurs Zawodowy

Strona główna » Akademia » Czeladniczy czy Kurs Zawodowy

wielkość tekstu: A | A | A

Egzamin Czeladniczy/Mistrzowski czy Kurs Zawodowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest wymagane posiadanie dyplomu z Izby Rzemieślniczej do wykonywania zawodu Naturopaty – brak podstawy prawnej.
Natomiast można wykonywać zawód na podstawie podstawy programowej - czyli zgodnie z porogramem nauczania na kursie/szkole.
Prawodawca rzemieślnikiem określa osobę fizyczną, która we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej, wykonuje działalność gospodarczą na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z ustawą o rzeniośle Dz.U. z 2018r poz. 1267 w art.2 pkt.4)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001267/O/D20181267.pdf   
Do rzemiosła nie zalicza się usług leczniczych. 
Istotą i przedmiotem działalności leczniczej są świadczenia zdrowotne. Świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Do działalności leczniczej zalicza się także promocję zdrowia.
Zawód Naturopata 
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD został umiejscowiony jest w Sekcji Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Dział 86. Opieka zdrowotna, Grupa 86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej i podlega Ministrowi Zdrowia. 
https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/3703-na-czym-polega-dzialalnosc-rzemieslnicza  lub wpisać w wyszukiwarkę dziłalność lecznicza wyjaśnienie. 

Zgodnie z profilem umiejętności i kompetencji zawodowych w zawodzie Naturopata zawartym w suplemencie do dyplomu wydawanym przez Izbę Rzemieślniczą po egzaminie Czeladniczym/Mistrzowskim można wykonywać zawód – bioenergoterapeuta, biomasażysta, refleksolog, radiesteta - jako niewielki zakres/wycinek szerokich kompetencji zawodowych Naturopaty. 

Poniżej skan suplementu wydawanego przez Izbę Rzemieślniczą do dyplomu Naturopaty – Czeladnik/Mistrz.(wybrany fragment)

 

Dyplom Naturopaty uzyskany MAMK daje możliwość wykonywania zawodu w o wiele większym zakresie zgodnie z programem nauczania, także za granicą zgodnie z prawem miejscowym oraz tytuł NATUROPATA.

Dyplom czeladnika/mistrza jest dodatkowym wartościowym w "swoim rodzaju" dokumentem potwierdzający kompetencje Czeladnika/Mistrza w zawodzie Naturopata w wybranym zakresie - tj. bioenergoterapeuta, biomasażysta, refleksolog, radiesteta - przez komisję wewnętrzną danej Izby. Zgodnie z Standartem Wymagań Egzaminacyjnych z którego wynikają kompetencje Czeladnika/Mistrza:

Najważniejsze jest zroumienie słowa czeladnik/mistrz w zawodzie i jego kompetencje - kto? czeladnik/mistrz w zawodzie z ograniczonymi kompetencjami z tytułem Naturopata. Należy też nadmienić o złożeniu zastrzeżeń do opisu zawoduw MPiPS w zawodzie Naturopata, które zostały przyjęte, a zostaną rozważone przy następnej turze "spisów  zawodów".  

Czeladnik w zawodzie naturopata (standard wymagań egzaminacyjnych)  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. oczyszczania energetycznego zaburzonych stref organizmu;
  2. wykonywania zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
  3. zasilania stref bioenergetycznych niedoborów, harmonizowanie i wzmacnianie organizmu klienta;
  4. informowania klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanych wobec niego odpowiedniej metody naturopatii, podawanie zaleceń i spodziewanych efektów;
  5. informowanie o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego, w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami;

Standatd czeladnika/mistrz w zawodzie Naturopata to ograniczony wycinek kompetencji zawodowych w zawodzie Naturopata. 

Osoby, które chcą posłużyć się dypolomem Czeladnik/Mistrz w zawodzie Naturopata np. za granicą okazująć również Europas dołączony do dypolomu z którego wynika zakres kompetencji w których może się poruszać lub do któych wykonywania jest uprawniony. 
link do opisów Standardów Egzaminacyjnych - Naturopata pozycja 130: (w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt tel.)
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/

Poniżej fragment suplementu do dyplomu Naturopata (Czeladnik/Mistrz) wydawany przez Izbę Rzemieślniczą. 

Zgodnie z pracami prowadzonymi przy Euro Parlamencie oraz wnioskiem przedstawionym przez Europejską Federację Naturopatów - Stowarzyszeń w którym zawarta jest podstawa programowa obejmująca okres kształcenia w zawodzie Naturopata nie krótszy niż dwa lata oraz1600 godzin, a dziedziny podstawy programowej nie obejmują takich metod jak bioenergoterapia, radiestezja.   

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

 

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
 

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy