Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Psychosomato-terapeuta

Strona główna » Oferta edukacyjna » Psychosomato-terapeuta

wielkość tekstu: A | A | A

Psychosomatoterapeuta

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Dabrowie Górniczej

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zawodzie  
Psychosomatoterapeuta

 

 

 

 

 

Kurs nie jest organizownay do odwołania

Akredytacja Europejskiej Szkoły Psychosmatoterapii w Strasburgu dr Meyera - EEPSSA

EEPSSA  - Ecole Européenne de Psychothérapie Sociaux et Somato Analytique, Francja 

Rozpoczęcie naboru w Dąbrowie Górniczej - 
Zakończenie naboru............. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd ..........................
Czas trwania nauki pełne 3 lata.

Po ukończeniu kursu MAMK absolwent otrzymuje także dyplom ukończenia Szkoły Francuskiej EEPSSA, który pozwala wykonywać zawód psychosomatoterapeuty  i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne.

Terminy zjazdów są podane na końcu opisu programu.

Rozpoczynamy w styczniu zjazdem zero po uzbieraniu grupy. Zjazd zero ma na celu zapoznanie się z metodami szkoły EEPSSA i jest niezobowiązujący. 

REKRUTACJA   https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Link do trony EEPSSA - https://www.eepssa.org/

Opis zawodu:

Celem współpracy z EEPSSA jest wprowadzenie na rynek polski, podejścia psychosomatycznego doktora Richarda Meyera z Francji . Istniejąca od 40 lat, szkoła EEPSSA proponuje dla swoich słuchaczy innowacyjne podejście do psychiki człowieka biorące pod uwagę ciało, dając jej nazwę: psychosomatyka . To podejście jest praktykowane w Europie, a także w Kanadzie. EEPSSA prowadzi 8 szkół na terenie Francji.

Szkoła kształci  psychosomatoterapeutów, co pozwala im na pracę terapeutyczną we własnych gabinetach.

Dziedzina ta jest nauczana poprzez  szkolenie, które trwa  trzy lata, w tym rok specjalizacji, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.
Nauka ma charakter warsztatowy -wiedza merytoryczna I ćwiczenia praktyczne. 
Pierwszy rok obejmuje wprowadzenie do anatomii, fizjologii, psychopatologii a także metodę zarzadzania emocjami.

Drugi rok poświęcony  jest takim zagadnieniom jak : wstęp do medytacji  wg dr Meyera (czysta świadomość), praca z traumą, elementy psychodietetyki (zaburzenia w odżywianiu), psychogenealogia, konstelacje rodzinne, podejście analityczne do relacji rodzinnych i małżeńskich (terapia relacji), podejście analityczne do seksuologii. 

Trzeci rok  jest pogłębieniem wiedzy w wybranych dziedzinach proponowanych przez EEPSSA, a prezentowanych w drugim roku szkolenia.

Każdy ze słuchaczy, po napisaniu i obronie pracy, co jest wymagane do otrzymania dyplomu EEPSSA , będzie miał umiejętności potrzebne do pracy terapeutycznej z osobami, które  maja symptomy  fizyczne I/lub  emocjonalne.

SZKOLENIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA EMOCJAMI ( i ROK )

CEL : Umiejętności i autonomia w zarzadzaniu emocjami potrzebnymi do pracy w dziedzinie psychosomatoterapii.

Pozna i zrozumie metodę zarzadzania emocjami,  która pozwoli na  postrzeganie problemu klienta w szerokim kontekście.

Program obejmuje siedem modułów. Każdy z uczestników  będzie w stanie używać metodę  w ramach swojej pracy psychosomatoterapeuty.
Każdy moduł  podzielony jest na cztery części i realizowany podczas jednego zjazdu.

Drogi Wedrowniku po stronie MAMK

W poszukiwaniu odpowiedzi na twoje pytania i watpliwosci, wiedz ze :

Somatoterapia oferuje możliwość znalezienia kontaktu z samym sobą, poprzez włączenie ciala w proces terapi. To podejście umożliwia połączenie wielu metod  terapeutycznych,  ktore biorą pod uwage ciało.

Zawód psychosomatoterapeuty wymaga wiedzy  o psychice ludzkiej, a także o samym sobie , i swoim własnym funkcjonowaniu w środowisku. 

Zawod psycho i somatoterpaeuty jest zawodem wymagajacym wiedzy o psychice ludzkiej a także o samym sobie i swoim własnym funkcjonowaniu.

Szkolenie poprzez warsztaty, w sercu których jesteś, otwiera swiat psychiki, o którym może jeszcze niewiele wiesz i którego nie potrafisz nazwać. A moze w swoim aktualnym zawodzie potrzebujesz dodatkowych narzedzi i zrozumienia ? Jesli tak to psychosomatoterapia odpowie na twoje oczekiwania.

Zostac  sluchaczem, a potem absolwentem EEPSSA, to przyswoić sobie  zrozumienie etapow przez które nalezy przejść. Trudno o nich opowiadać dopoki w praktyce nie  przejdzie sie przez procesy grupowe w których będziesz uczestniczył ty i twoi koledzy z grupy. Zanim nauczysz sie słuchać swoich przyszłych klientow, ważne jest abyś nauczył sie sluchać samego siebie i wspołuczestników w grupie. Nabędziesz praktyczne umiejetności, poto aby umieć sluchać klienta, który gotowy jest placić duże pienadze żebys nie tylko wysłuchal to o czym mowi ale także uslyszal to o czym nie mowi i to jest wielka sztuka !

 Umiejetność podejscie do  klienta jest sztuką umiejetności słuchania, ale tak dlugo jak nie słyszysz samego siebie, tak dlugo  nie będziesz zdolny do wysłuchania i usłyszenia  innych.

Zapraszam Cię też do odkrycia  budującego »ducha » EEPSSY, tego który zawiera w sobie zaufanie do grupy, do drugiej osoby, do samego siebie.
Zapraszam do odkrycia narzędzi, ktore są tylko narzeędziami ponieważ wszystko opiera sie na :

- Twojej charyźmie

- Twojej gotowości do usłyszenia

- Twojej inteligencji emocjonalnej

- Twojej zdolności do przyswojenia wiedzy, praktyki I doswiadczenia partnerów francuskich I polskich

- Twoim pragnieniu wymiany swoich doswiadczeń z innymi uczestnikami

- oraz Twojej ciekawości poznania doktora Meyera, jego otoczenia, jego metody I organizacji pracy, ponieważ może masz ambicje pójscia dalej i przekazania twojego zdobytego w przyszłości doświadczenia terapeutycznego  innym sluchaczom EEPSSY.  

EEPSSA, dzięki MAMK, otwiera w Polsce, pierwszy rok szkolenia i przygotowania do zawodu psychosomatoterapeuty.

Czekamy na pierwszych sluchaczy, na pierwsze spotkanie, ktore pozwoli na konfrontacje z wiedzą i z emocjami wśrod uczestnikow grupy. Pozwoli na poczucie, zrozumienie osobiste doświadczenie  procesu terapeutycznego który będzie budował przyszłe narzędzia w zawodzie psychosomatoterapeuty  

 Warsztaty psychosomato wymagaja ćwiczeń i doświadczeń. Tylko w bezpośrednim spotkaniu, w praktycznym doświadczeniu znajdziemy wspólny jezyk, wspólne zrozumienie. Budujmy, razem,  przyszle struktury zawodu psychosomatoterapeuty w Polsce

Z radościa czekajac na nasze przyszłe spotkanie pozdrawiam cie Drogi Wedrowniku

Iwona Cichalewska

Psychosomatoterapeuta, Wykladowca EEPSSA

Program szkolenia

Trzyletni program kształcenia w zawodzie psychosomatoterapeuty ułożony jest w charakterystyczny sposób.
I rok obejmuje wiedzę  i praktykę  z zakresu inteligencji emocjonalnej i zarządzania emocjami.  Zajęcia opierają się głównie na praktycznych ćwiczeniach  i zadaniach, których celem jest przede wszystkim  nabycie przez słuchaczy umiejętności zarządzania  swoimi emocjami. Jest to podstawą  do pracy w zawodzie psychosomatoterapeuty. 
Poznane narzędzia będą mogły być  następnie skutecznie  wykorzystane w pracy terapeutycznej z klientem. 
W następnej kolejności,  w II roku kształcenia słuchacze poznają  mechanizmy  traumy i nauczą się usuwać jej skutki. Przede wszystkim  rozpoznają  i usuną swoje traumy, co pozwoli im lepiej zrozumieć przebieg tych procesów  u klienta.
Problemy emocjonalne, traumy, trudne przeżycia, zostawiają swoje ślady w zachowaniach czlowieka i w jego ciele, dając różne  objawy.  Jednym z nich są zaburzenia  odżywiania, coraz częściej  spotykane w społeczeństwie.  Stąd konieczność przekazania słuchaczom wiedzy na ten temat i wprowadzenie do zagadnień dotyczących psychodietetyki.
Kolejne tematy zajęć pozwalają poszerzyć wiedzę na temat wpływów  środowiska  w jakim funkcjonuje  człowiek, możliwych zaburzeń,  problemów i blokad stąd  pochodzących. 
Analizowane będą relacje rodzinne, partnerskie, trudności w relacjach z dziećmi. Podobnie jak w poprzednich obszarach, słuchacze  będą  ropzpoznawali swoje własne trudności i obszary konfliktów, oraz uczyli się sposobów ich rozwiązywania.
Rodzina i jej funkcjonowanie zależy od wielu czynników środowiskowych, ale także od wpływu poprzednich pokoleń.  Historia kraju, traumy, przeżycia i doświadczenia przodków odciskają swoje piętno na kolejnych pokoleniach i mogą mieć wpływ na terazniejsze funkcjonowanie rodziny lub indywidualnego  człowieka  w systemie społecznym. Słuchacze dowiedzą się  jakiego typu mogą być to wpływy i jak je zniwelować. Ta wiedza pozwoli prawidłowo rozpoznać  gdzie leży przyczyna problemu z jakim klient przyjdzie do psychosomatoterapeuty. 
Taka kolejność programowa wychodząca od człowieka i jego relacji z samym sobą,  poprzez rodzinę i środowisko  społeczne, kończąc na usytuowaniu człowieka i jego rodziny w genealogii i historii narodu, pozwala terapeucie lepiej dostrzegać i rozumieć problemy, trudności i konflikty z jakimi będą zgłaszać się przyszli klienci . Spojrzenie na człowieka w aspekcie fizycznym, emocjonalnym i duchowym pomaga terapeucie dostrzec gdzie leży sedno problemu klienta i skutecznie mu pomóc. 
Program kształcenia poszerzony jest o wiedzę z zakresu anatomii,  fizjopatologii w tym psychopatologii.
W programie szkoły  obowiązkowy jest 6 dniowy ( równowartość 3 zjazdów w Polsce) pobyt szkoleniowy w EEPSSA w Strasburgu i zajęcia
z dr R. Meyerem, twórcą szkoły.  Ten pobyt i zajęcia z dr Meyerem są już tradycją EEPSSA i dotyczą także  słuchaczy w Polsce. 
III rok kształcenia w kierunku psychosomatoterapeuty dotyczy specjalizacji i pisania pracy dyplomowej. Słuchacze powinni już umieć patrzeć na problemy i dolegliwości człowieka w szerokim kontekście, rozumieć i dostrzegać zależności,  powiązania oraz  sposoby przejawiania sie blokad. Dwuletnia praca własna nad swoimi wewnętrznymi konfliktami i ograniczeniami pozwala przełożyć wiedzę  na praktykę i osobiste doświadczenia. Nauka przez doświadczanie  jest wielokrotnie bardziej efektywna co zwiększa skuteczność  terapeutyczną. 
Specjalizacja obejmuje jeden z aspektów prezentowanych w latach wcześniejszych i jest, na obecnym poziomie rozwoju szkoły w Polsce, narzucona odgórnie po konsultacji ze słuchaczami i adekwatnie do możliwości szkoleniowych. Każdy kolejny cykl szkoleniowy  będzie zakończony  inną specjalizacją . Pozwoli to słuchaczowi poszerzać  swoje umiejetności w systemie podyplomowym adekwatnie do jego potrzeb i zainteresowań.
Taki  sposób kształcenia umożliwia również lepsze dopasowanie się terapeuty  do potrzeb środowiska, w którym przyjdzie mu w przyszłości pracować terapeutycznie oraz do zmieniających się potrzeb społecznych i rynkowych.
Szkoła jest i pozostanie otwarta na nowości w zakresie wiedzy o człowieku, nowych metod i sposobów pracy z klientem, które pojawią się w przyszłości w miarę postępu naukowego, technicznego i cywilizacyjnego.

Moduł I  - Dzieciństwo

Moduł II – Milość

Moduł III – Zdrowie

Moduł IV – Pieniądze

Moduł V  - Życie osobiste

Moduł VI – Życie zawodowe

Moduł VII – Życie duchowe

 

 

Absolwent:

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim. Dyplom wydawany przez EEPSSA  - Ecole Européenne de Psychothérapie Sociaux et Somato Analytique.   Ukończenie kursu -szkoły pozwala na wykonywanie zawodu Psychosomatoterapeuty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Sprawy organizacyjne.

Nauka w Akademii na kierunku Psychosomatoterapii obejmuje 36 zjazdów weekendowych (3 lata, jeden zjazd w miesiącu  - 900 godzin plus praca dydaktyczna*  potwierdzona zaliczeniami, łącznie 2050 godz.. Zjazdy będą odbywać się w ustalonych terminach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia kierunku  w danym terminie będzie zgromadzenie każdej kolejnej grupy 20 osób*.

Słuchacz ponosi koszt: 
Zjazd 0 - koszt 300zł. Cel zjazdu 0 - to zapoznanie sie metodami szkoły EEPSSA po którym moga Państwo podjąć decyzje czy chcą kontynuować naukę.
Opłata miesięczna za jeden zjazd 680zł płatna do 10 każdego miesiąca z góry, opłata egzaminacyjna końcowa 400zł . P
ierwszą opłatę za zjazd O  należy wpłacić w teminie do 15.09..2020r. na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50 zł ulgi przy każdorazowej opłacie miesięcznej - Członkowstwohttps://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/czlonkowstwo.Opłata z tytułu akredytacji przez  EEPSSA - Francja wynosi 10% wartości podstawowej kursu-szkoły płatne każdorazowo do opłaty miesięcznej. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu ponosi dodatkową opłatę zgodnie z umową. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.  Program nauki może ulec modyfikacji na potrzeby realizacji programu. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących się wykształceniem minimum średnim (rozmowa wstępna), a szczególnie kierowana jest do .osób z wykształceniem wyższym, jak: pedagogicznym, psychologiczne, lekarzy, filozofi, socjologii, pielęgniarstwa oraz iinych.

W przypadku absolwentów uczelni medycznch (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość przepisania wybranych przedmiotów. Znaczna częsć zajęć prowadzona jest przez kadrę szkoły EEPSSA. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu stanowi Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenia dydaktyczne obejmują konsultacje, własne zajęcia praktyczne, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób. 
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii

Terminy: 

2020r

Zjazd 0 - 19 i 20 Wrzesień

Zjazd 1 - 17 i 18 Pażdziernik

Zjazd 2 - 14 i 15 Listopad

Zjazd 3 - 19 i 20 Grudzień

 

13

GRU

2019

7033

razy

czytano

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej w Warszawie
siedziba: 02 - 775 Warszawa ul.Indiry Gandhi 17B
Miejsce prowadzenia zajęć:
02 - 326 Waszawa
Centrum Szkoleniowym ADGAR Al. Jerozolimskie 181 B

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
32 673 10 33

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy