Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Informo-terapia, elektropunktura (biorezonans)

Strona główna » Oferta edukacyjna » Informo-terapia, elektropunktura (biorezonans)

wielkość tekstu: A | A | A

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
Dąbrowie Górniczej organizuje 
kurs
Informoterapeuta

Informodiagnostyka-terapia.
Elektropunktura
(biorezonans)

 

 

 

 

 

Program Kursu jest organizowany w ramach kursu Naturopata i Homeopata

Termin  pierwszego zjazdu  .................   drugi zjazd .............................

Zjęcia odbywają się w Muzeum Miejskim Sztygaka  Dabrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69 - rozpoczecie godz. 9.00.
Zakończenie naboru: ................... - decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego. 

Rekrutacja: http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Kurs:
Kod zawodu: 323090

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnych, w tym absolwentów kierunków medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarach medycyny naturalnej - komplementarnej. Tematem kursu między innymi będzie: wprowadzenie do aktualnej wiedzy na temat informodiagnostyki i informoterapii (biorezonansu).   Elektroakupunktura metodą Volla, Vega-test, Skanery 3D w praktyce naturopaty. Rola informodiagnostyki i informoterapii w medycynie. Sposoby zapisywania i wykorzystania informacji w biorezonansie.

Absolwent: 

Na podstawie posiadanych rejestrów MAMK wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019r  oraz dyplom ukończenia kursu Informodiagnostyki-terapii, Elektropuntrury w Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem.

Sprawy organizacyjne:

Edukacja obejmuje 2 zjazdy weekendowe - 48 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna zadana* w wymiarze 90 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 138 godz. Zajęcia odbywają się w Dabrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69 - Muzem Sztygarka.

Słuchacz ponosi koszt:

Opłata  za kurs wynosi  2200zł płatna do ...........r. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 200zł ulgi -Członkowstwo: https://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/czlonkowstwo Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim. 

Przed przesłaniem zgłoszenia i pierwszej wpłaty prosimy o kontakt pod nr tel. 502 150 590.

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

* Opłata za pierwszy zjazd podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii lub do rzech dni od daty rozpczęcia kursu. 
* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

Program:

  1. Podstawy informodiagnostyki.
  2. Podstawy elektropunktury.
  3. Elektropunktura metodą Volla.
  4. Metoda Vega-test.
  5. Skanery NLS – diagnostyka i terapia jednym urządzeniem.
  6. Healy
  7. Informoterapia w praktyce naturopaty i homeopaty.
  8. Generator plazmowy i zapper – zastosowanie terapeutyczne w medycynie naturalnej.
  9. BHP informoterapeuty.

Wykładowca:

Lek. med. Marcin Sowiński

Master of Naturopathic Medicine - N.D.
ks.prezb.Andrzej Podlasin  

 

13

GRU

2019

12031

razy

czytano

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

Adres

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Wapienna 17
Miejsce prowadzenia zajęć:
41-300 Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie Sztygarka ul. Legionów Polskich 69

 

KONTAKT

akademiamed.dg@gmail.com

502 150  590
 

KONTAKT

FORUM

ORGAN PROWADZĄCY:

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Komplementarnej

Witamy serdecznie na stronie Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej. Akademia została powołana przez Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i wpisana do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod nr WO.4430.2.1.2016 UM w Dabrowie Górniczej.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy