Forum
Ciekawostki
  • Zespół ze szwedzkiego uniwersytetu w Orebro przestudiował układ linii i wgłębień w tęczówkach 428 osób. Badanym zrobiono zdjęcia oczu i proszono ich o wypełnienie ankiet dotyczących cech osobowości. Okazało się, że występują zależności pomiędzy ich wzorem a serdecznością i zaufaniem ...dalej
  • Dr Luc Montagnier, francuski wirusolog, który otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku za odkrycie wirusa AIDS, zaskoczył środowisko naukowe z jego silnym wsparciem dla leków homeopatycznych. W niezwykłym wywiadzie opublikowanym w Science magazynu 24 grudnia 2010 r. (1) Profesor Luc Montagnier, wyraził ...dalej
  • Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi za granicami naszego kraju jak USA, Niemczech i innych krajach jest dobrze znaną metodą służącą ocenie stanu homeostazy naszego organizmu. Mimo iż powstaje wiele publikacji o tej metodzie oceny stanu naszej krwi w Polsce jest metodą rozwijającą się. W ...dalej
Formularz zapytaniowy

Psychosomatoterapeuta

Strona główna » Oferta edukacyjna » Psychosomatoterapeuta

wielkość tekstu: A | A | A

Psychosomatoterapeuta

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej

Dabrowie Górniczej

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zawodzie  
Psychosomatoterapeuta

 

Akredytacja Europejskiej Szkoły Psychosmatoterapii w Strasburgu dr Meyera - EEPSSA

EEPSSA  - Ecole Européenne de Psychothérapie Sociaux et Somato Analytique, Francja 

Rozpoczęcie naboru w Dąbrowie Górniczej - Sierpień 2019r.
Zakończenie naboru 5 Październik 2019r. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszy zjazd 12 i 13 Październik 2019r.
Czas trwania nauki pełne 3 lata.

Po ukończeniu kursu MAMK absolwent otrzymuje także dylom ukończenia Szkoły Francuskiej EEPSSA, który pozwala wykonywać zawód psychosomatoterapeuty  i stosować terapię zgodnie z programem MAMK jako metodę wspomagającą leczenie konwencjonalne.

Terminy zjazdów są podane na końcu opisu programu.

REKRUTACJA   http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Link do trony EEPSSAhttps://www.eepssa.org/

Opis zawodu:

Celem współpracy z EEPSSA jest wprowadzenie na rynek polski, podejścia psychosomatycznego doktora Richarda Meyera z Francji . Istniejąca od 40 lat, szkoła EEPSSA proponuje dla swoich słuchaczy innowacyjne podejście do psychiki człowieka biorące pod uwagę ciało, dając jej nazwę: psychosomatyka . To podejście jest praktykowane w Europie, a także w Kanadzie. EEPSSA prowadzi 8 szkół na terenie Francji.

Szkoła kształci  psychosomatoterapeutów, co pozwala im na pracę terapeutyczną we własnych gabinetach.

Dziedzina ta jest nauczana poprzez  szkolenie, które trwa  trzy lata, w tym rok specjalizacji, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.
Nauka ma charakter warsztatowy -wiedza merytoryczna I ćwiczenia praktyczne. 
Pierwszy rok obejmuje wprowadzenie do anatomii, fizjologii, psychopatologii a także metodę zarzadzania emocjami.

Drugi rok poświęcony  jest takim zagadnieniom jak : wstęp do medytacji  wg dr Meyera (czysta świadomość), praca z traumą, elementy psychodietetyki (zaburzenia w odżywianiu), psychogenealogia, konstelacje rodzinne, podejście analityczne do relacji rodzinnych i małżeńskich (terapia relacji), podejście analityczne do seksuologii. 

Trzeci rok  jest pogłębieniem wiedzy w wybranych dziedzinach proponowanych przez EEPSSA, a prezentowanych w drugim roku szkolenia.

Każdy ze słuchaczy, po napisaniu i obronie pracy, co jest wymagane do otrzymania dyplomu EEPSSA , będzie miał umiejętności potrzebne do pracy terapeutycznej z osobami, które  maja symptomy  fizyczne I/lub  emocjonalne.

SZKOLENIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA EMOCJAMI ( i ROK )

CEL : Umiejętności i autonomia w zarzadzaniu emocjami potrzebnymi do pracy w dziedzinie psychosomatoterapii.

Pozna i zrozumie metodę zarzadzania emocjami,  która pozwoli na  postrzeganie problemu klienta w szerokim kontekście.

Program obejmuje siedem modułów. Każdy z uczestników  będzie w stanie używać metodę  w ramach swojej pracy psychosomatoterapeuty.
Każdy moduł  podzielony jest na cztery części i realizowany podczas jednego zjazdu.

Program szkolenia

Trzyletni program kształcenia w zawodzie psychosomatoterapeuty ułożony jest w charakterystyczny sposób.
I rok obejmuje wiedzę  i praktykę  z zakresu inteligencji emocjonalnej i zarządzania emocjami.  Zajęcia opierają się głównie na praktycznych ćwiczeniach  i zadaniach, których celem jest przede wszystkim  nabycie przez słuchaczy umiejętności zarządzania  swoimi emocjami. Jest to podstawą  do pracy w zawodzie psychosomatoterapeuty. 
Poznane narzędzia będą mogły być  następnie skutecznie  wykorzystane w pracy terapeutycznej z klientem. 
W następnej kolejności,  w II roku kształcenia słuchacze poznają  mechanizmy  traumy i nauczą się usuwać jej skutki. Przede wszystkim  rozpoznają  i usuną swoje traumy, co pozwoli im lepiej zrozumieć przebieg tych procesów  u klienta.
Problemy emocjonalne, traumy, trudne przeżycia, zostawiają swoje ślady w zachowaniach czlowieka i w jego ciele, dając różne  objawy.  Jednym z nich są zaburzenia  odżywiania, coraz częściej  spotykane w społeczeństwie.  Stąd konieczność przekazania słuchaczom wiedzy na ten temat i wprowadzenie do zagadnień dotyczących psychodietetyki.
Kolejne tematy zajęć pozwalają poszerzyć wiedzę na temat wpływów  środowiska  w jakim funkcjonuje  człowiek, możliwych zaburzeń,  problemów i blokad stąd  pochodzących. 
Analizowane będą relacje rodzinne, partnerskie, trudności w relacjach z dziećmi. Podobnie jak w poprzednich obszarach, słuchacze  będą  ropzpoznawali swoje własne trudności i obszary konfliktów, oraz uczyli się sposobów ich rozwiązywania.
Rodzina i jej funkcjonowanie zależy od wielu czynników środowiskowych, ale także od wpływu poprzednich pokoleń.  Historia kraju, traumy, przeżycia i doświadczenia przodków odciskają swoje piętno na kolejnych pokoleniach i mogą mieć wpływ na terazniejsze funkcjonowanie rodziny lub indywidualnego  człowieka  w systemie społecznym. Słuchacze dowiedzą się  jakiego typu mogą być to wpływy i jak je zniwelować. Ta wiedza pozwoli prawidłowo rozpoznać  gdzie leży przyczyna problemu z jakim klient przyjdzie do psychosomatoterapeuty. 
Taka kolejność programowa wychodząca od człowieka i jego relacji z samym sobą,  poprzez rodzinę i środowisko  społeczne, kończąc na usytuowaniu człowieka i jego rodziny w genealogii i historii narodu, pozwala terapeucie lepiej dostrzegać i rozumieć problemy, trudności i konflikty z jakimi będą zgłaszać się przyszli klienci . Spojrzenie na człowieka w aspekcie fizycznym, emocjonalnym i duchowym pomaga terapeucie dostrzec gdzie leży sedno problemu klienta i skutecznie mu pomóc. 
Program kształcenia poszerzony jest o wiedzę z zakresu anatomii,  fizjopatologii w tym psychopatologii.
W programie szkoły  obowiązkowy jest 6 dniowy ( równowartość 3 zjazdów w Polsce) pobyt szkoleniowy w EEPSSA w Strasburgu i zajęcia
z dr R. Meyerem, twórcą szkoły.  Ten pobyt i zajęcia z dr Meyerem są już tradycją EEPSSA i dotyczą także  słuchaczy w Polsce. 
III rok kształcenia w kierunku psychosomatoterapeuty dotyczy specjalizacji i pisania pracy dyplomowej. Słuchacze powinni już umieć patrzeć na problemy i dolegliwości człowieka w szerokim kontekście, rozumieć i dostrzegać zależności,  powiązania oraz  sposoby przejawiania sie blokad. Dwuletnia praca własna nad swoimi wewnętrznymi konfliktami i ograniczeniami pozwala przełożyć wiedzę  na praktykę i osobiste doświadczenia. Nauka przez doświadczanie  jest wielokrotnie bardziej efektywna co zwiększa skuteczność  terapeutyczną. 
Specjalizacja obejmuje jeden z aspektów prezentowanych w latach wcześniejszych i jest, na obecnym poziomie rozwoju szkoły w Polsce, narzucona odgórnie po konsultacji ze słuchaczami i adekwatnie do możliwości szkoleniowych. Każdy kolejny cykl szkoleniowy  będzie zakończony  inną specjalizacją . Pozwoli to słuchaczowi poszerzać  swoje umiejetności w systemie podyplomowym adekwatnie do jego potrzeb i zainteresowań.
Taki  sposób kształcenia umożliwia również lepsze dopasowanie się terapeuty  do potrzeb środowiska, w którym przyjdzie mu w przyszłości pracować terapeutycznie oraz do zmieniających się potrzeb społecznych i rynkowych.
Szkoła jest i pozostanie otwarta na nowości w zakresie wiedzy o człowieku, nowych metod i sposobów pracy z klientem, które pojawią się w przyszłości w miarę postępu naukowego, technicznego i cywilizacyjnego.

Moduł I  - Dzieciństwo

Moduł II – Milość

Moduł III – Zdrowie

Moduł IV – Pieniądze

Moduł V  - Życie osobiste

Moduł VI – Życie zawodowe

Moduł VII – Życie duchowe

 

Absolwent:

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z wzorem nr 5 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r , oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem w języku polskim. Dyplom wydawany przez EEPSSA  - Ecole Européenne de Psychothérapie Sociaux et Somato Analytique.   Ukończenie kursu -szkoły pozwala na wykonywanie zawodu Psychosomatoterapeuty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym. 

Sprawy organizacyjne.

Nauka w Akademii na kierunku Psychosomatoterapii obejmuje 36 zjazdów weekendowych (3 lata, jeden zjazd w miesiącu  - 900 godzin plus praca dydaktyczna*  potwierdzona zaliczeniami, łącznie 2050 godz.. Zjazdy będą odbywać się w ustalonych terminach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia kierunku  w danym terminie będzie zgromadzenie każdej kolejnej grupy 20 osób*.

Słuchacz ponosi koszt: 
wpisowe 200 zł*, opłata miesięczna za jeden zjazd 680zł płatna do 10 każdego miesiąca z góry, opłata egzaminacyjna końcowa 400zł . Wpisowe i pierwszą opłatę miesięczną należy wpłacić w teminie do 05.10.2019r. na rachunek podany w zakładce rekrutacja. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50 zł ulgi przy każdorazowej opłacie miesięcznej - Członkowstwohttps://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/czlonkowstwo.Opłata z tytułu akredytacji przez  EEPSSA - Francja wynosi 10% wartości podstawowej kursu-szkoły płatne każdorazowo do opłaty miesięcznej. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu ponosi dodatkową opłatę zgodnie z umową. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych.  Program nauki może ulec modyfikacji na potrzeby realizacji programu. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących się wykształceniem minimum średnim (rozmowa wstępna), a szczególnie kierowana jest do .osób z wykształceniem wyższym, jak: pedagogicznym, psychologiczne, lekarzy, filozofi, socjologii, pielęgniarstwa oraz iinych.

W przypadku absolwentów uczelni medycznch (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni) istnieje możliwość przepisania wybranych przedmiotów. Znaczna częsć zajęć prowadzona jest przez kadrę szkoły EEPSSA. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu stanowi Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenia dydaktyczne obejmują konsultacje, własne zajęcia praktyczne, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób. 
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii

Terminy: 

2019r

Zjazd 0 - 12 i13 Październik

Zjazd 1 - 09 i 10 Listopad

Zjazd 2 - 07 i 08 Grudzień

2020r

Zjazd 3 - 25 i 26 Styczeń

Zjazd 4 - 08 i 09 Luty

Zjazd 5 - 28 i 29 Marzec

Zjazd 6 - 18 i 19 Kwiecień

Zjazd 7 - 16 i 17 Maj

Zjazd 8 - 13 i 14 Czerwiec

Zjazd 9,10,11 - Lipec - Strasburg 6 dni zajęcia z doktrem Meyrem terminy zostaną podane do końca kwietnia.
Opłata za zjazdy lipcowe płatna z góry.

 

 

czytano: 203 razy

autor: akademiamedycynykomplementarnej.pl

data dodania: 2019-07-26 11:58:49

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza

tel.: 502150590
e-mail: akademiamed.dg@gmail.com

  • 20170513_102853
  • 20170513_102848
  • 20170513_100306
  • 20170513_093130
  • DSC00520
Tagi:
warszawa naturprakticer naturopaty polska ziołolecznictwo krakowie zielarza szkolenia z homeopatii Tche center for homeopathic Education Sanum naturalnej informacyjna międzynarodowe sosnowiec tytuł homotoksykologii medyczne dietetyka wrocławska Dorota Kalwajt dietetyczne akupresury klasyczna Wjciechowska podyplowe łódzka chorzowska medycyna gliwice holistycznej szczecińska stowarzyszenie Dąbrowski doctor akupunktura ziołolecznictwo irydologii dąbrowie górniczej warszawska żywienie homeoopatii bros Furmaniuk studia radca homeopatii gdańsk kurs dąbrowa górnicza homotoksykologia sopocka tarnowskich górach naturoterapeuta katowicach Janusz Dąbrowski homeopatyczna poznań szczecinie dokształcanie jaworznie fitoterapeuty międzynarodowy elektroakupunktura nabór informoterapia Wiaczesław Andrejczuk londyńska klinicznej zielarz zielarstwo szkolenia Piotr Kaczmarczyk kursy Jolanta Kowal pomorska kinezjologia szczecin komplementarnej medycyny homeopatia schule gdańska sopot mikroskopowego badania krwi tychach akredytacja medycyny naturoterapii wrocław licencjat Mistrz krakowska szkoła Licencja nauka naturopata kraków lekarz sopot mikroskopowe badanie żywej kropli krwi lublinie Irydologia Internathional biorezonansu master gliwicach akupunktury naturoterapeutyczna elektroakupunktury kielce Naturopata Pascoe międzynarodowa kielcach akupresura dietetyki kliniczna informodiagnostyki Podlasin śląska dąbrowska rośliny lecznicze naturopatii Fitoterapeuta Polska Akademia Homeopatii lublin psychosomatyka radomska rekrutacja uzupełniające porady prawne Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej Katarzyna Bross-Walderdorff Polska polska naturoterapyety szkolenia fitoterapeuta medycyny ziołolecznictwa naturopatia akademia kwantowa medycyny łódź lekarzy fitoterapii warszawie prawny Bogusława Gola poznańska Gdyni
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej, Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatów Praktyków, Ukraińskie Towarzystwo Akupunktury i Refleksoterapii, Międzynawowa Akademia Medycyny Wschodu w Kijowie, Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej w Gdyni, Szkoła Homeopatii Klinicznej i Homotoksykologii w Łodzi, Międzynarodowy Instytut Medycyny Naturalnej „Weda” w Poznaniu - Technik Medycyny Naturalnej, Instytut Irydologii w Radomiu, Konsultant Medycyny Komórkowej, Fizjoterapeuta, Fitoterapeuta, MED – Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna