Forum
Ciekawostki
  • Zespół ze szwedzkiego uniwersytetu w Orebro przestudiował układ linii i wgłębień w tęczówkach 428 osób. Badanym zrobiono zdjęcia oczu i proszono ich o wypełnienie ankiet dotyczących cech osobowości. Okazało się, że występują zależności pomiędzy ich wzorem a serdecznością i zaufaniem ...dalej
  • Dr Luc Montagnier, francuski wirusolog, który otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku za odkrycie wirusa AIDS, zaskoczył środowisko naukowe z jego silnym wsparciem dla leków homeopatycznych. W niezwykłym wywiadzie opublikowanym w Science magazynu 24 grudnia 2010 r. (1) Profesor Luc Montagnier, wyraził ...dalej
  • Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi za granicami naszego kraju jak USA, Niemczech i innych krajach jest dobrze znaną metodą służącą ocenie stanu homeostazy naszego organizmu. Mimo iż powstaje wiele publikacji o tej metodzie oceny stanu naszej krwi w Polsce jest metodą rozwijającą się. W ...dalej
Formularz zapytaniowy

Terapeuta Kinezjolog

Strona główna » Oferta edukacyjna » Terapeuta Kinezjolog

wielkość tekstu: A | A | A

Kierunek: Terapeuta Kinezjolog

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
w Warszawie

Organizuje kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych -Terapeuta Kinezjolog

 

Rozpoczęcie naboru w Warszawie
Zakończenie naboru 30. Styczeń 2019r. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
Czas trwania nauki 3 lata - 30 zjazdów.

 

Nazwa:

Kurs wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych - Terapeuta Kinezjolog

Kod zawodu: 323090

REKRUTACJA   http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja

Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim.

Konsultant – mgr Jolanta Kowal tel. 692 385 830 w przypadku nie odebrania połączenia prosimy o esems – oddzwonimy.
w terminach od 07 do 15 lipca i od 02 do 28 sierpnia kontakt pod nr tel. 668 484 546.

Sprawy organizacyjne:

Rozpoczęcie kurs  Luty 2019r.
Edukacja obejmuje 3 lata 30 zjazdów weekendowych (jeden zjazd miesięcznie sobota, niedziela lub piątek, sobota, niedziela) - 800 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna* w wymiarze 1200 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 2000 godz. (liczba godzin może ulec zmianie). Słuchacz ponosi koszt: wpisowe to 300zł, opłata miesięczna 1100zł płatana do 07 każdego miesiąca, opłata egzaminacyjna końcowa 400zł.
W cenę miesięcznej opłaty 1100zł za naukę wliczone są koszty materiałów (skrypty i materiały dodatkowe), certyfikatów zagranicznych, opłaty autorskie i koszty tłumacza.
Kursy z instruktorami zagranicznymi mają zwiększoną ilość godzin szkoleniowych. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 100 zł ulgi przy każdorazowej opłacie miesięcznej - Członkowstwo:  http://miedzynarodowestowarzyszenie-medycynykomplementarnej.pl/?page_id=239

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty miesięcznej, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie
Po tym okresie, dla osób zainteresowanych, istnieje możliwość kontynuacji nauki.
Z uwagi na szybki rozwój kinezjologii na świecie, dla absolwentów będą także organizowane dalsze pogłębione kursy z trenerami zagranicznymi lub kursy aktualizujące.
Warunkiem otwarcia Kursu w danym roku będzie zgromadzenie każdej kolejnej  grupy 15 osób*.

Absolwent

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie z wzorem nr 5 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017, oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem oraz certyfikat ukończenia każdego stopnia i każdej z metod nauczanych: dyplomy IKC, Instytutu Hugo Tobara,  szkoły Iriny Czobany - system kinezjologiczny Iriny Czobany nauczany w jej „Szkole psychoterapeutycznej kinezjologii” jest obecnie w Rosji oficjalnie uznaną metodą psychoterapeutyczną.

Do kogo jest skierowana oferta:

Zapraszamy fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, terapeutów, którzy będą mogli poszerzyć swoje umiejętności o niezwykle skuteczne narzędzia pracy z klientem oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są wiedzą o człowieku i chcą zdobyć nowe, pasjonujące umiejętności. Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim.

Dlaczego kinezjologia

Kierunek ten został stworzony w naszej Akademii w odpowiedzi na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na naturalne,  szybkie i skuteczne techniki pracy z ciałem, emocjami, stresem, które opierają się na całościowym podejściu do człowieka - czyli pracy zarówno na jego sferze fizycznej jak i psychicznej. Metody i techniki kinezjologiczne właśnie takie podejście przyjęły jako swoją podstawę i tym samym włączają  się w nurt metod psychosomatcznych.
Coraz szybsze tempo życia i co raz to liczniejsze czynniki stresogenne w otoczeniu człowieka powodują, że choroby i dolegliwości, na które uskarżają się obecnie ludzie mają prawie zawsze komponentę stresową. Naukowcy uważają nawet, że to właśnie stres leży u podłoża większości chorób. Zaburza on w człowieku jego podstawowe mechanizmy adaptacji, samoregulacji i samoregeneracji.

Więcej dodatkowych informacjna:
www.akademiakinezjologii.pl 
ttps://www.facebook.com/Akademia-Kinezjologii-lekmed-Dorota-Kalwajt-241600099602406/facebooku

Co oferuje kinezjologia

Techniki i narzędzia kinezjologiczne pozwalają odnaleźć zakłócenia w ciele, skorygować je i tym samym umożliwić organizmowi powrót do równowagi. Są niezwykle pomocne i komplementarne zarówno do medycyny, fizjoterapii jak i psychoterapii, ale także do innych metod i działań w obrębie medycyny naturalnej.
Opierają się na założeniach medycyny chińskiej i jej wiedzy o działaniu systemu energetycznego człowieka poszerzonej o najnowsze badania i odkryciach z zakresu  szeroko pojętych związków ciało-mózg.
Podstawowym narzędziem kinezjologa jest tzw. „ test mięśniowy” czyli neurofizjologiczny test skróconego mięśnia. Umiejętność testowania mięśni to podstawa we wszystkich technikach i metodach kinezjologii, gdyż służy uzyskaniu informacji o zaistniałych zakłóceniach w systemie mózg-ciało. Zebrane tą drogą informacje pozwalają dobrać optymalną dla danego organizmu korekcję natury fizycznej np. masaż punktów neurolimfatycznych, przyczepów mięśnia  lub natury emocjonalnej np. uświadomienie  zablokowanych emocji, stresów, napięć i ich uwolnienie w odpowiedni, kontrolowany i łagodny sposób.
Wszystkie korekcje stosowane w kinezjologii są łagodne i przyjazne dla ciała i psychiki. Osoby zainteresowane aktualnym stanem rozwoju kinezjologii na świecie odsyłamy do internetu pod hasłem kinesiology tree.
Kształcenie zaczynamy od Dotyku dla Zdrowia, czyli od „pnia” drzewa kinezjologicznego. Dr John Thie, tworząc Dotyk dla Zdrowia, zbudował podstawy dla wszystkich innych gałęzi tego systemu. Opanowanie tej podstawowej wiedzy i umiejętności jest kluczowe dla zrozumienia i posługiwania się innymi metodami z tego drzewa. Część z nich przewidziana jest w kształceniu 3 letnim i stopniowana adekwatnie do poziomu trudności.Inne, wymagające już bardzo sprawnego i szybkiego posługiwania się testem mięśniowym oraz wiedzą o mechanizmach w systemie ciało-mózg są przewidziane po cyklu 3 letnim jako doskonalenie warsztatu kinezjologa do poziomu kinezjologa specjalisty. O sposobach i formach tego pogłębionego kształcenia uczestnicy będą informowani w przyszłości.
Kształcenie obejmuje zróżnicowane metody kinezjologiczne aby każdy z uczestników mógł znaleźć wśród nich te, które najbardziej mu odpowiadają. Psycholodzy będą mogli w przyszłości w swojej pracy ukierunkować się np. na podejście Iriny Czobanu, a osoby, które bardziej preferują pracę z ciałem, wybrać inne metody kinezjologiczne
Kształcenie, w zależności od metody,  jest nadzorowane przez IKC, Irinę Czoban, Instytut Neurokinezjologii Hugo Tobara i inne. Każdy z kursów ma ściśle określoną ilość godzin nauczania, stały , aktualizowany program i swoich zweryfikowanych trenerów. Do tych wymogów został dostosowany nasz program.

Opis zawodu:

Nawiązanie kontaktu z klientem i ustalenie celu pracy w zależności od dolegliwości. Udzielanie indywidualnych porad dotyczących powrotu organizmu do równowagi, w zależności od wyników testów kinezjologicznych i przebiegu terapii.
Ustalenie celu jest w kinezjologii niezwykle istotne. Dlatego nauczanie w naszej szkole kładzie na ten aspekt duży nacisk
Udział w dodatkowych kursach aktualizujących, które będą organizowane dla absolwentów w zależności od pojawiania się nowości w różnych systemach kinezjologicznych.
Terapeuta kinezjolog, w oparciu o narzędzia różnych metod kinezjologicznych usuwa stres, napięcia, blokady emocjonalne i fizyczne według ścisłych procedur, w zależności od metod którymi się posługuje dobierając sposoby korekcji, którymi doprowadza organizm do równowagi.

Efekty kształcenia:

Opanowanie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie podstaw kinezjologii stosowanej  czyli Dotyku Dla Zdrowia autorstwa dra Johna Thie.
Opanowanie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie stosowania metod opierających się na DDZ, zaliczanych do  pogłębionej kinezjologii, z ukierunkowaniem na metody usuwające stres z systemu mózg-ciało i transformujące negatywne emocje.
Opanowanie umiejętności rozmowy z klientem i ustalania celu do pracy podczas sesji..
Zdobycie niezbędnych informacji z zakresu anatomii i fizjologii ciała i mózgu pozwalających skutecznie przeprowadzić sesję z klientem.
Zdobycie niezbędnych informacji o wpływie emocji na fizjologię człowieka i jego stan zdrowia.
Zrozumienie przez uczestników mechanizmów stresu i jego oddziaływania na organizm człowieka.

Wykładowcy:

Prof.zw.dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

Lek. med. Dorota Kalwajt

Lek terap. Irina K. Czobanu - psycholog

Mgr Jolanta Kowal -  koordynator programu. 

Mgr Katarzyna Jeżowska-Kwaśny - psycholog, psychoterapeuta

Mgr Agnieszka Okularczyk - psycholog

Mgr Małgorzata Rudnicka-psycholog, psychoterapeuta

 

Inni instruktorzy poszczególnych systemów kinezjologicznych

Terminy:

Zostaną podane z początkiem roku 

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy - prezentacja multimedialna.
* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób.
* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie rozpoczęcia kursu z winy Akademii.

W programie m.in. z zakresu kinezjologii, według kolejności wprowadzania:

Dotyk dla zdrowia stopień 1
Sposoby przygotowania mięśni do pracy, podstawowe testy mięśniowe, ścieżka wzmocnienia mięśni; podstawowe informacje o meridianach, uwalnianie stresu i emocji, proste metody uwalniania bólu, dobór produktów spożywczych, testy przez pośrednika, równoważenie organizmu wg aktualnych umiejętności ( 14 mięśni).

Dotyk dla zdrowia stopień 2
Nauka testowania i wzmacniania kolejnych 14 mięśni „obwód zamknięty i testy prowokacyjne”, inne metody aktywizacji mięśni, podstawy medycyny chińskiej, różne metody równoważnia energii w ciele wg. 5 elementów, procedura równoważenia całego organizmu wg. 5 elementów, testowanie pokarmów z uwzględnieniem indywidualnej wrażliwości organizmu ( działanie biogenne, bioczynne, biostatyczne), proste techniki pracy ze stresem przed przyszłymi wydarzeniami, dalsze metody pracy z usuwaniem bólu

Gimnastyka mózgu cz.1 i 2
Wprowadzenie teoretyczne do programu Gimnastyki mózgu Dennisona, prezentacja ćwiczeń, technika rytmizacji, mechanizm integracji myśli i ruchu, ruchy integrujące przewzorowanie lateralne i trójwymiarowe Dennisona, równoważenie ciała ( wymiar lateralny i zakresie tzw. 3 wymiarów).

R.E.S.E.T. cz. I :
Wprowadzenie: prosta, łagodna metoda odprężająca mięśnie szczęki i wyrównująca staw skroniowo-żuchwowy, nauka anatomii stawu, rola i znaczenie stawu skroniowo-żuchwowego dla całościowej pracy organizmu, staw skroniowo - żuchwowy w sytuacji stresu, przyczyny i konsekwencje zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym, zasada działania procesu R.E.S.E.T., nauka przeprowadzenia zabiegu.

R.E.S.E.T. cz. II:
Proste zabiegi podtrzymujące, zabiegi ukierunkowane na konkretne objawy i dolegliwości,  wpływ metody R.E.S.E.T na nerki, gospodarkę wodno-mineralną, postawę ciała, układ nerwowy.

Kinezjologia antystresowa cz. I i II wstęp do metody Iriny K. Czobanu:
Test mięśniowy dla testowani stanów emocjonalnych, procedura testowania na „ linii czasu/życia”, powrót do wcześniejszych wydarzeń, próby ”palcowe, korekcje organizmu w zakresie przepływu energii: elektrycznej, emocjonalnej, genetycznej, strukturalnej, nauka podstawowego odblokowania stresu, odblokowanie lęku.

Dotyk dla zdrowia cz. III:
-Nauka testowania kolejnych 14 mięśni, przegląd wiedzy na temat 5 elementów TMCH, równoważenie 5 elementów za pomocą kolorów, równoważenie 5 elementów za pomocą emocji, teoria i praktyka pracy z mięśniem reaktywnym, uwalnianie emocjonalnego stresu i traumy z przeszłości, nauka testowania z pulsu i technika pracy z przewlekłym bólem

Dotyk dla zdrowia cz. IV:
Energia ”ósemki”, emocje pięciu elementów, równoważenie za pomocą dźwięku, wprowadzenie do akupresury; punkty akupresurowe, uwalnianie stresu postawy, podsumowanie i przypomnienie pracy z 42 mięśniami, analiza postawy, indywidualny dobór metod pracy z klientem

Kinezjologia zdrowia cz. I i II wstęp do metody Iriny K. Czobanu:
Pojęcie zdrowia i choroby, pojęcie zaburzeń psychosomatycznych, diagnostyka i korekcje zaburzeń psychosomatycznych w kinezjologii, psychologiczne różnice wpływające na rozwój chorób, psychologiczne różnice będące rezultatem choroby, korekcja problemów związanych z postawą ciała i chodem, korekcja czakr, korekcja esencjami kwiatowymi Bacha, korekcja esencjami Maui, ocena i korekcje zaburzeń przewodu pokarmowego i nietolerancji pokarmowych, dieta, pełna korekcja ukierunkowana na uzdrowienie, psychosomatyczne zależności wpływu emocji na samopoczucie, korekcje pozwalające określić i uwolnić negatywne wpływy przeżyć na nasze ciało

Holograficzny dotyk dla zdrowia autor  Adam Lehman:
W tym warsztacie  poszerza się zakres testowania ruchomości mięśni o inne, nowe pozycje,  aby odnaleźć dodatkowe, inne niż u Johna Thie słabe punkty w ich zakresie ruchu. Autor A. Lehman wiąże je z określonymi zaburzeniami i nierównowagą w ciele, co może być przyczyną różnych ukrytych dolegliwości w organizmie człowieka.

Psychologiczna kinezjologia – Negacje- pogłębiony poziom metody Iriny  K. Czobanu:
Celem warsztatu jest odblokowanie osobistych, negowanych możliwości realizacji swoich celów i pragnień, poznanie hamulców osobistego rozwoju i aktywności, skorygowanie wewnętrznych przeszkód.

Psychologiczna kinezjologia – Chęć życia – pogłębiony poziom metody Iriny K. Czobanu:
Ten warsztat pozwala na odbudowanie energii życiowej, korekcje autoagresji, niszczących zachowań typu agresja, skłonności do traum, do depresji, do bycia ofiarą oraz na odblokowanie zaburzeń zdrowia związanych z tymi postawami. Wnosi głębsze spojrzenie na symptomy autoagresji i uwalniania się od nich. Pozwala na odzyskanie i odnowienie energii życiowej.

FORMATTING BRAIN - usprawnienie pracy mózgu cz.1- autor Hugo Tobar

FORMATTING PHYSIOLOGY- usprawnienie przebiegu procesów fizjologicznych w organizmie cz.2 autor Hugo Tobar

Pogłębiona kinezjologia – główne założenia cz.1
Pogłębienie wiadomości o systemie energetycznym człowieka; wpływ emocji na ciało; czakry.

Pogłębiona kinezjologia – główne założenia cz.2
Warsztat dotyczy pracy na pogłębionym systemie energetycznym człowieka z zależnościami czaszkowo- krzyżowymi, meridianami, czakrami.
Praktyka w stosowaniu i dobieraniu sposobów pracy kinezjologicznej

Psychologiczna kinezjologia- Sukces ; pogłębienie metody Iriny K. Czobany
Warsztat pozwala rozpoznać i uwolnić blokady związane z dobrostanem; odnaleźć blokady w historii rodziny a przez to  rozszerzyć możliwości finansowe i materialne człowieka. Otwiera  możliwości zarabiania pieniędzy i odniesienie sukcesu materialnego, realizowanie swoich marzeń..

Psychologiczna kinezjologia - złożone formy zachowań; pogłębienie metody Iriny K. Czobanu:
Warsztat wprowadza nowe schematy odblokowania pozwalające na korekcję/pracę z fobią, uzależnieniem. Daje możliwości pozbycia się tych problemów poprzez odblokowanie zaburzonej energii. Punkty Ritlera, punkty neuronaczyniowe, karty motywacji.

Psychologiczna kinzjologia- uzależnienia; pogłębienie metody Iriny K. Czobanu;
Warsztat wprowadza schematy odblokowania pozwalające na uwolnienie się od mechanizmów uzależniania się od czegoś szkodliwego dla człowieka.

MAMK zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu w tym ilości godzinowej w celu optymalizacji procesu nauczania.

czytano: 1034 razy

autor: akademiamedycynykomplementarnej.pl

data dodania: 2018-05-21 13:43:29

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza

tel.: 502150590
e-mail: akademiamed.dg@gmail.com

  • 20170513_102853
  • 20170513_102848
  • 20170513_100306
  • 20170513_093130
  • DSC00520
Tagi:
nauka szczecinie elektroakupunktury Wiaczesław Andrejczuk szczecińska dokształcanie bros informodiagnostyki katowicach naturoterapeutyczna fitoterapeuta homeopatii Naturopata naturopatia międzynarodowe kursy jaworznie londyńska medyczne poznań Jolanta Kowal Podlasin homeopatia homeoopatii radomska naturoterapyety Irydologia kielce mikroskopowego badania krwi sosnowiec naturoterapeuta studia homeopatyczna wrocław porady prawne Katarzyna Bross-Walderdorff warszawie akupresury Bogusława Gola polska akupunktury łódź chorzowska dietetyka ziołolecznictwa medycyny lublinie lekarz medycyna międzynarodowa pomorska Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej Furmaniuk medycyny dietetyki komplementarnej dąbrowie górniczej ziołolecznictwo uzupełniające elektroakupunktura rośliny lecznicze akademia schule Tche center for homeopathic Education tarnowskich górach dietetyczne mikroskopowe badanie żywej kropli krwi holistycznej naturoterapii łódzka kurs kwantowa fitoterapii Sanum gliwice poznańska sopocka Gdyni medycyny Fitoterapeuta fitoterapeuty polska naturopaty zielarz warszawska szczecin dąbrowa górnicza lekarzy śląska klinicznej tychach Pascoe klasyczna sopot sopot szkolenia wrocławska akredytacja informacyjna Piotr Kaczmarczyk nabór kielcach Polska żywienie dąbrowska licencjat warszawa Dorota Kalwajt Janusz Dąbrowski zielarza homotoksykologii szkolenia ziołolecznictwo krakowska Polska Akademia Homeopatii podyplowe prawny Wjciechowska gdańsk naturopatii gdańska szkoła krakowie homotoksykologia biorezonansu szkolenia z homeopatii stowarzyszenie akupresura zielarstwo naturalnej medycyny kliniczna lublin gliwicach Dąbrowski kraków radca rekrutacja irydologii
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej, Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatów Praktyków, Ukraińskie Towarzystwo Akupunktury i Refleksoterapii, Międzynawowa Akademia Medycyny Wschodu w Kijowie, Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej w Gdyni, Szkoła Homeopatii Klinicznej i Homotoksykologii w Łodzi, Międzynarodowy Instytut Medycyny Naturalnej „Weda” w Poznaniu - Technik Medycyny Naturalnej, Instytut Irydologii w Radomiu, Konsultant Medycyny Komórkowej, Fizjoterapeuta, Fitoterapeuta, MED – Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna